28 กุมภาพันธ์ 2554

บทสรุปสุดท้ายจากการฝึกปฎิบัติงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฎิบัติงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

• มีความรับผิดชอบในการทำงาน เช่น การส่งงานตรงตามเวลา ลุล่วงงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามที่สั่ง เดินทางมาทำงานตรงตามเวลา
• ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบต่อตนเอง และคณะฯ มหาวิทยาลัย
• เพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นก่อนการทำงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา
• มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสังคมการทำงาน มากขึ้น
• ทราบถึงการทำงานของหน่วยงานที่ฝึกปฎิบัติงาน ว่าแต่ละแผนกว่าทำอะไรบ้างในแต่ละวัน ( เนื่องจากไปเป็นลูกมือให้กับพี่ๆ )
• พี่ ๆที่ทำงานด้วยกันทุกคนใจดีมาก อยากรู้อะไรก็สอนให้ โดยไม่ห่วงวิชา
• สามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้ได้กับทุกสถานที่ทำงาน และ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดีอีกด้วย

ข้อควรระวัง
• ในการทำงานนี้ สิ่งที่ต้องระวังคือ ที่ทำงานคือที่ทำงาน ไม่ใช่สิ่งที่จะมาเล่นเกมส์ หรืออินเตอร์เน็ตได้ ถ้างานคุณยังไม่เสร็จ หรือไม่สามารถทำให้เรียบร้อยภายในเวลาทำงานของคุณ
• ห้ามเปิดเผยความลับของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น
• ความเคารพต่อผู้อาวุโสเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและสังคม ควรวางตัวให้เหมาะสมในการทำงาน
• ต้องมาทำงานให้ก่อนเวลาทำงาน เวลาทำงานของที่นี่คือ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ถ้าเป็นนักศึกษาฝึกงาน ควรเข้าและออกให้ตรงตามเวลา.

10 กุมภาพันธ์ 2554

สัปดาห์ที่ 18 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 )

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
- ดำเนินงานขออนุมัติรับโครงการธารสิริ รังสิต คลอง 7 โครงการรินทอล โฮมซิตี้ โครงการพฤกษาวิลล์ ภูเก็ต-ถลาง และโครงการอนันต์ทาวน์ ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ทำรายชื่อโครงการ ปี 2554 ที่อนุมัติแล้ว และทำคายชื่อติดสันแฟ้มเอกสาร จำนวน 25 โครงการ
- เคลียงานที่ทำงานมาทั้งหมดส่งคืน พี่เลี้ยงที่รับผิดชอบ คือ ไฟล์งานที่ลงทะเบียน เอกสารที่จะต้องใช้ในการส่งงานแต่ละแผนกรวมถึงขั้นตอนการดำเนินส่งงานทั้งหมด

ปัญหาและแนวทางแก้ไข
1. การทำงานของพนักงานไม่ละเอียดรอบคอบทำให้ต้องเดินส่งงานที่ต้องแก้ไขหลายครั้ง

แก้ไข
1. ช่วยพนักงานดูความละเอียดของงานอีกครั้งจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำ ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่ 17 (วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554 )

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการรินทอง โฮมซิตี้ โฉลกรัฐ เป็นโครงการเงินกู้ระยะยาว
- ลงทะเบียนรับใหม่การรายงานการสุ่มตัวอย่างโครงการ FAST TRACK ประจำเดือน ธ.ค.53
- ดำเนินงานขออนุมัติรับโครงการ โฮมอินทาวน์ 2 ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการเศรณีวิลล่า ลากูน วงแหวน - บางใหญ่ , ปิยทรัพย์ (รังสิตคลอง 10 )
และ บ้านปริญ รามอินทรา-วัชรพล


วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร์ เป็นโครงการ FAST TRACK
- ลงทะเบียนรับคืนแฟ้มโครงการเด่นชัย(ซอยมังกร)(เฟส 2) และโครงการบ้านปริญ รามอินทรา-วัชรพล
- ลงทะเบียนรับผลประเมินโครงการทรัพย์หมื่นแสน


วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการพฤกษา 58/1 (ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ) , พฤกษา 59/1 (สุขุมวิท-บางปู)
และโครงการซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง เป็นโครงการ FAST TRACK
- ลงทะเบียนขยายระยะเวลาโครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า 11 เฟส 5
- ลงทะเบียนรับคืนแฟ้มโครงการพุทธชาด 48/1 (จ.นครปฐม)

วันพฤหัส ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนขยายระยะเวลาโครงการธาราสิริ รังสิต คลอง 7
- ลงทะเบียนปิดโครงการวิลล่าการ์เด้น 1 และ 2 เนื่องจากโครงการแจ้งว่าจำนวนหน่วยในโครงการเหลือน้อย - สำเนาและสแกนเอกสารโครงการและส่งเอกสารขออนุมัติรับรายงานส่มตัวอย่างโครงการ FAST TRACK
เดือน ธันวาคม 2553 เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการและส่งเอกสารขออนุมัติโครงการบ้านกลางเมือง S-SENSE อ่อนนุช-วงแหวน

โครงการเดอะเซ็นเตอร์ คอนโดมิเนียม อาคาร 2 และโครงการพฤกษา 48/2 อ้อมใหญ่
- เพชรเกษม เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- จัดแฟ้มโครงการและติดสันแฟ้มโครงการ ปี 2554
- ลงบันทึกรายละเอียดโครงการ LTF,FT ,RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 คือ โครงการพฤกษาวิลล์ 34 เพชรเกษม 110 ,พฤกษาวิลเลจ 31 และ โครงการเดอะทรี ลาดพร้าว

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. มีแฟ้มที่ชำรุดอยู่หลายแฟ้ม

วิธีแก้ไข

1.ตรวจสอบแฟ้มที่ยังใช้ได้เอาไปเก็บ และนำแฟ้มที่ชำรุดไปรวบรวมทิ้ง แล้วส่งให้พนักงานรุ่นพี่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเรียบร้อยจึงสามารถรวมเข้าแฟ้มเอกสารได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

28 มกราคม 2554

สัปดาห์ที่ 16 (วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2554 )

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนรับใหม่ขยายเวลาโครงการ เศรณีรายา แจ้งวัฒนะ 2
- ลงทะเบียนปิดโครงการ รัชดา เพรสทีจ คอนโด
- ดำเนินงานขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวี ไอ พี โฮม 6-7 , บ้านสารินเรสซิเด้นซ์
และโครงการเดอะรูฟ แจ้งวัฒนะ ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
- ดำเนินงานขออนุมัติควบคุมโครงการที่มี NPL สูงเกิน NPL นาคาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินให้กู้สำหรับลูกค้ารายย่อยและปิดโครงการที่มี NPL ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ดำเนินงานขออนุมัติรับโครงการ พฤกษาวิลล์ 34 เพชรเกษม 110 และ พฤกษาวิลเลจ 31
โครงการเดอะทรี ลาดพร้าวส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการ ยัวร์ คอนโด และโครงการเด่นชัย(ซอยมังกร)(เฟส 2)

วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการวิเศษสุขนคร 16 เฟส 3 และโครงการ วิเศษสุขนคร 16 เฟส 4
- ลงทะเบียนปิดโครงการทิวตะวัน และ โครงการ จตุพรคอนโดทาวน์
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการ บ้านกลางเมือง S-SENSE อ่อนนุช-วงแหวน และโครงการ เดอะเซ็นเตอร์ คอนโดมิเนียม อาคาร 2 เป็นโครงการ FAST TRACK
- ดำเนินงานขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวี ไอ พี โฮม 9-10 และ โครงการ สินทรัพย์ รังสิต
ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วันพฤหัส ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการ แสงตะวัน เทพารักษ์ กมฬ 26 วิลล่า การ์เด้น 1,2
- ลงทะเบียนปิดโครงการ ยัวร์ คอนโด
- ลงทะเบียนขยายเวลาโครงการโฮมอินทาวน์ 2 , เฟื่องฟ้าวิลล่า 11 เฟส 9 และ
โครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า 11 เฟส 6,7
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการพฤกษา 48/2 อ้อมใหญ่-เพชรเกษม และ โครงการ พฤกษาวิลส์ ภูเก็ต-ถลาง เป็นโครงการ FAST TRACK

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
* วันมาฆบูชา *


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น
4.ทำให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554 )

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการ เฟื่องฟ้าวิลล่า 11 เฟส 9 , เฟื่องฟ้าโครงการ 9 เฟส 6 , เฟื่องฟ้าวิล่า 11 เฟส 6,7, เฟื่องฟ้าวิลล่า 11 เฟส 5 (จัดสสร)
- ลงทะเบียนรับโครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 9 (อาคาร C,D) เป็นโครงการ FAST TRACK
- ลงทะเบียนรับโครงการ ลภาวัน 19 เป็นโครงการแหล่งเงินกู้ระยะยาว (LTF)

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการชายคลอง เฟส 2 , เฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 9 เฟส 5
- ลงทะเบียนขยายระยะเวลาโครงการวราภิรมย์ ลำลูกกา คลอง 3
- ดำเนินงานขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ กานดา พาร์ค และโครงการ รีเจนท์โฮม 6 ประชาชื่น
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการ พฤกษา 49/2 บางใหญ่ซิตี้ ส่งขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการขอปรับราคาและขยายระยะเวลาโครงการกลางเมือง URBANION ลาดพร้าว-เสนา ส่งขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
- ดำเนิงานขออนุมัติเพิ่มแบบและปรับราคา โครงการร่มรื่น กรีน พาร์ค (รังสิต-พหลโยธิน) และโครงการกานดา พาร์คเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ดำเนินงานขออนุมัตรับโครงการลุมพินี เพลส พระรา 9 เฟส 2 (อาคาร C,D) เป็นโครงการ fast track

วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
- ดำเนิงานขออนุมัติขยายระยะเวลาและปรับราคา โครงการเพชรทวีสุข , บางปูวิลล่า 2 เฟส 2 และโครงการขจีนุช (ทวีคูณ)เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ลงทะเบียนการปิดโครงการ โชคฤทัย เฟส 2 ตามคำอนุมัติ
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการ พฤกษา 57 , พฤกษา 54/1 , พฤกษาวิลล์ 36 (สรงประภา),พุทธชาด 48/1 (จ.นครปฐม),เศรณี รายา แจ้งวัฒนะ และโครงการ เดอะรูฟ แจ้งวัฒนะ

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9 (อาคาร C,D)และโครงการเดอะเทรนด์ รามอินทรา-คู้บอน ส่งขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการขอปรับราคาและขยายระยะเวลาโครงการร่มรื่น กรีน พาร์ค (รังสิต-พหลโยธิน) ส่งขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
- ลงทะเบียนรับใหม่ปรับราคาโครงการอนันต์ทาวน์
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการเดอะบรีส คอนโดมิเนียมและโครงการพฤกษาวิลเลจ 31

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2554 )

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2554
- ดำเนินงานขออนุมัติปรับราคาและขยายระยะเวลาโครงการบ้านสวัสดี ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- สแกนเอกสาร บริษัท 1989 คอนซัลเเทนส์ จำกัด จำนวน 25 หน้า
- ลงรับมติคณะกรรมการสินเชื่อโครงการ พฤกษาทาวน์ SERENITY เพชรเกษม 81 และโครงการพฤกษาทาวน์ เอกชัย-รามอินทรา ในรายชื่อผู้ประกอบการ และโครงการที่ธนาคารได้อนุมัติรับ FAST TRACK ไว้แล้ว

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการและส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการเดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 (อาคาร A5)และโครงการเดอะทรัสต์ ทาวน์ วงแหวน
-ลำลูกกาเสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- ลงทะเบียนรับอนุมัติการขยายระยะเวลาโครงการ สมหวัง คันทรีวิล,สินธานี ซิตี้โฮม 8,ฟ้าใส 4 เดอะทาวน์โฮม,ฟ้าใส 3 เดอะซิตี้
- ลงทะเบียนการยืมแฟ้มโครงการ ดังนี้ โครงการบ้านชายคลอง,บ้านสรณ์สิริ,พิบูลย์ คอนโดวิลล์ เฟส 2,ลภาวัน 15และโครงการเพชรทวีสุข

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
- ลงทะเบียนรับอนุมัติการขยายระยะเวลาโครงการ เบญจทรัพย์ รังสิต (คลอง 6),สมาร์ทแลนด์วิลเลจ,รุ่งเรืองควอลิตี้เฮ้าส์ เฟส 2,บ้านนนนิภา
- จัดแฟ้มโครงการ ที่รหัส 48 ขึ้นไปลงกล่องจำนวน 5 กล่อง 32 โครงการ เพื่อรอส่งคืน สช.
- จัดทำเอกสารแฟ้มโครงการแบ่งเป็นหมวด และแบ่งตามรหัส จากน้อยไปหามาก

วันพฤหัส ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการและส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการบ้านสวัสดี เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการและส่งเอกสารขออนุมัติรับรายงานส่มตัวอย่างโครงการ FAST TRACK เดือน พฤกษาคม-พฤษจิกายน 2553 เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- ดำเนินงานขออนุมัติปรับราคาและขยายระยะเวลาโครงการพนาสนธิ์ การ์เด้นโฮม 8 และโครงการกานดา พาร์ค ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
- ดำเนินงานขออนุมัติรับโครงการพฤกษา 49/2 และโครงการบ้านกลางเมือง URBANION ลาดพร้าว-เสนา เป็นโครงการ FAST TRACK ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการลภาวัน 15 , เพชรทวีสุข , วิลล่า คุณาลัย , ทรัพย์หมื่นแสน (ปทุมธานี) และโครงการ บางปูวิลล่า 2 เฟส 2
- ลงทะเบียนยปิดโครงการ สรณ์สิริ เนื่องจากโครงการเหลือจำนวนน้อย

ปัญหาและอุปสรรค
1. เครื่องสแกนเอกสารมีปัญหา สแกนแล้วส่งมาไม่ถึงคอมพิวเตอร์
วิธีแก้ไข
1. โดยการเปิด/ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 24-28 มกราคม 2554 )

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2554
- สำเนาสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการบ้านฟ้าใหม่ เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- ลงทะเบียนรับโครงการขยายระยะเวลาโครงการวิลล่า คุณาลัย , เบญจทรัพย์ รังสิต (คลอง 6)สมาร์ทแลนด์วิลเลจ , รุ่งเรืองควอลิตี้เฮ้าส์ เฟส 2 และ โครงการบ้านนนนิภา
- แก้ไขแผนที่โครงการเด่นชัย (ซอยมังกร)(เฟส2) จำนวน 1 แผ่น ด้วยโปรแกรม Paint


วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2554
- ลงทะเบียนรับโครงการเดอะทรัสต์ ทาวน์ วงแหวน-ลำลูกกา เป็นโครงการ Fast track
- ลงทะเบียนปิดการรับเป็นโครงการเงินกู้ระยะยาว 2 โครงการ คือ โครงการมาลีรมย์ 5และโครงการเอ.ซี.เฮ้าส์ 5เนื่องจากโครงการแจ้งว่าได้ใช้สินเชื่อกับทางธนาคารเป็นจำนวนน้อย และ จำนวนบ้านในโครงการเหลือน้อย

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการบ้านคัทลียา และโครงการธัญดาเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติรับเป็นโครงการ FAST TRACK คือ โครงพฤกษาทาวน์ SERENITY เพชรเกษม 81และโครงการพฤกษาทาวน์ เอกชัย-รามอินทรา เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติรายงานการสุ่มตัวอย่างโครงการ FAST TRACK ประจำเดือน พ.ค.53-พ.ย.53เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


วันพฤหัส ที่ 27 มกราคม 2554
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติรับโครงการเดอะแคช ลำลูกกา คลอง 2 เป็นโครงการ FAST TRACK เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- สำเนาสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการพฤกษาทาวน์ SERENITY เพชรเกษม 81เเละโครงการพฤกษาทาวน์ เอกชัย-รามอินทรา เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- ลงทะเบียนปิดโครงการรุ้งตะวัน
- ลงทะเบียนขยายระยะเวลาโครงการพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม 8


วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554
- add ข้อมูลอนุมัติโครงการภัสสร 25 บางนา เข้าสู่ระบบออนไลน์ core banking จำนวน 13 หน้า
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติรับโครงการเดอะ ทรัส ทาวน์ วงแหวน-ลำลูกกา เป็นโครงการ FAST TRACK เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการเอ.ซี.เฮ้าส์ 4 เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ลงทะเบียนรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการเดอะเทรนด์ รามอินทรา-คู้บอนและโครงการหมู่บ้าน ชาญสมร
- ลงทะเบียนขยายระยะเวลาโครงการธาดาพาร์ค อีสเทิร์นซีบอร์ด


ปัญหาและแนวทางแก้ไข
1. การทำงานของพนักงานไม่ละเอียดรอบคอบทำให้ต้องเดินส่งงานที่ต้องแก้ไขหลายครั้ง
แก้ไข
1. ช่วยพนักงานดูความละเอียดของงานอีกครั้งจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำ ๆ


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

21 มกราคม 2554

สัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 17 - 21 มกราคม 2554 )

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2554
* ลาป่วย 1 วัน *

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554
- สำเนาสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการอนันต์ทาวน์

โครงการสินธานีแกรนด์วิลล์ โครงการภัสสร 25 บางนาและ โครงการภัสสร 29 รังสิต -คลอง 2เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- ลงทะเบียนรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว โครงการอาภากร 3
- ลงเบียนขยายระยะเวลารับเป็นแหล่งเงินกู้ระยยะยาวโครงการ อาภากร 2,บุญทรัพย์ 1

,รัขดา เพรสทีจ คอนโด,กรีนการ์เด้นโฮม 10,ฌ็องเซลิเซ่ แจ้งวัฒนะและโครงการปิยะทรัพย์(รังสิตคลอง 10)
วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554
- ลงเบียนขยายระยะเวลารับเป็นแหล่งเงินกู้ระยยะยาวโครงการสุขสำราญ ลีฟวิ่ง ประชาอุทิศ 90 และโครงการเอกทรัพย์
- ลงบันทึกรายละเอียดโครงการ LTF,FT ,RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 คือ โครงการเด่นชัย (ซอยมังกร)(เฟส2)
โครงการบ้านเทพารักษ์ โครงการ 14 และโครงการธัญญาภิรมย์วงแหวนวัชรพล - ธัญบุรี
- ลงทะเบียนและดำเนินงานขอให้เปิดโครงการรุ้งตะวัน


วันพฤหัส ที่ 20 มกราคม 2554
- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการพนาสนธิ์ การ์เด้นโฮม 8
- ลงทะเบียนรับอนุมัติปรับราคาและขยายเวลาโครงการกิตินครบางปู
- สำเนาเอกสารแปลนอาคารจำนวน 20 แผ่น ของโครงการนครทองซิตี้
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการฌ็องเซลิเซ่ แจ้งวัฒนะและโครงการปิยะทรัพย์ (รังสิตคลอง 10) เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ลงทะเบียนรับโครงการใหม่ขยายระยะเวลานิราวิลล์
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการพฤกษาทาวน์ SERENITY เพชรเกษม 81 และโครงการเดอะ แคช ลำลูกกา คลอง 2 (อาคาร A5) เป็นโครงการ FAST TRACK


วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554
- ดำเนินงานส่งขออนุมัติขยายระยะเวลาและปรับราคาโครงการปุณทารีย์ (ถนนนวมินทร์ ) จ.สงขลาและโครงการบ้านฟ้าใหม่ เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- สำเนาสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการภัสสร 26 ราชพฤกษ์-ติวานนท์
เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- สำเนเอกสารสุรปข้อมูลการค้างชำระหนี้ภายใต้โครงการบริษัทพฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
จำนวน 2 ชุด รวม 30แผ่น
- ลงทะเบียนรับเอกสารการรายงานการสุ่มตัวอย่างโครงการ FAST TRACK ประจำเดือน พ.ค.53-พ.ย.53 จำนวน 1ฉบับ


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

19 มกราคม 2554

สัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 10 - 14 มกราคม 2554 )

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554
- ดำเนินงานปรับราคา ขยายระยะเวลาและ รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการบ้านสวธนาการ์เด้น
โครงการเดอะลีฟวิ่ง รังสิต - ติวานนท์และโครงการเด่นชัย ซอยมังกร (เฟส 2) ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติ
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการ LTF โครงการอัสราญเพลส
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการขยายระยะเวลา โครงการหมู่บ้านปุณฑารีย์ โครงการรีเจนท์โฮม 7 (บางนา) (เฟส 2) และโครงการเดอะเฟิร์สโฮม วงแหวน-ประชาอุทิศ 76

* ลาหยุดครึ่งบ่ายค่ะ *

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2554
- ดำเนินงานขยายระยะเวลาและ รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการราชพฤกษ์ 11 สุวรรณภูมิ-ลาดกระบัง
โครงการทรัพย์ธานี 2 รังสิต คลอง 9 และโครงการฉัตรหลวง โครงการ 11 ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติ
- ดำเนินงานการขออนุมัติรับโครงการภายใต้ บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เพค จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการ FAST TRACK
- สำเนาสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการเด่นชัย ซอยมังกร และโครงการบ้านสวนธนาการ์เด้น เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ


วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554
- ดำเนินงานรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการประภาทรัพย์ 5 ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติ
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการภัสสร 25 บางนา
- ลงทะเบียนรับใหม่ขยายระยะเวลาโครงการอนันต์ทาวน์
- ลงทะเบียนรับเรื่องการขออนุมัติรับโครงการภายใต้ บริษัทซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการ FAST TRACK


วันพฤหัส ที่ 13 มกราคม 2554
- ดำเนินงานปรับราคา ขยายระยะเวลาและ รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการรีเจนท์โฮม 7 (สุขุมวิท )
โครงการเดอะ เฟิร์สโฮม วงแหวน - ประชาอุทิศ 76 และโครงการฐานมั่นคง คลอง 2 (เฟสใหม่)ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติ
- สำเนาสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการฉัตรหลวง โครงการ 11 เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ


วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554
- สำเนาสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการประภาทรัพย์ 5
และโครงการฐานมั่นคงคลอง 2 เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
-ลงทะเบียนรับการพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนการให้กู้ภายใต้โครงการ FAST TRACK
- ดำเนินงานส่งโครงการอนันต์ทาวน์ โครงการสินธานี แกรนด์วิลล์ โครงการภัสสร 25 บางนา
และโครงการภัสสร 29 รังสิต -คลอง 2 เสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติ

ปัญญาและอุปสรรค
1. เอกสารเร่งด่วนมาทำให้ไม่ได้ดูงานชัดเจนทำให้ดำเนินงาานผิดขั้นตอน
ทำให้ต้องทิ้งกระดาษที่สำเนาเอกสารไว้บางส่วน

วิธีแก้ไข
1. ดูงานให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้อีก


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
3.ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

11 มกราคม 2554

สัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 3 - 7 มกราคม 2554 )

วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม 2554 (วันหยุดชดเชยปีใหม่)

วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554

- จัดทำสมุดทะเบียนงานในสายงานสำหรับ ปี 2554 จำนวน 4 เล่ม
- จัดทำ microsoft excxl รับงานสารบรรณ สายงาน LTF ปี 2554 จำนวน 4 ไฟล์งาน
- ลงทะเบียนขอขยายเวลาโครงการระยะยาว 3 โครงการ คือ 1. โครงการเดอะลีฟวิ่ง รังสิต - ติวานนท์ จ.ปทุมธานี 2. โครงการบ้านชายทะเล จ.สมุทรสาคร 3. โครงการโชคฤทัย เฟส 2 จ.สมุทรสาคร

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2554

- สำเนาเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการบางกอกบูเลอวาร์ด วิภาวดี,โครการวิสต้า วันเอทโอ รัชวิภา,โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด สาทร - ราชพฤกษ์,โครงแสงตะวัน กม. 27 เสนอคณะกรรมการบริหาร
- ดำเนินงานขยายเวลาการรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการนครทองซิตี้ ส่งเสนอผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเซ็นอนุมัติ
- สำเนาเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการวี วิลเลจ นวนคร เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ-ลงทะเบียนปิดโครงการ สิริกานต์บางใหญ่ 2

วันพฤหัส ที่ 6 มกราคม 2554
- จัดหาแฟ้มลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการดังต่อไปนี้1. กานดาบ้านริมคลอง 32. ร่มรื่น กรีน พาร์ค รังสิต- พหลโยธิน3. บ้านบุญทรัพย์ 14. ไทยสมบูรณ์ 3 (เฟสB) รังสิตคลอง35. วิลล่า คุณาลัย 6. เอกทรัพย์7. เดอะ เฟิร์สโฮม วงแหวน - ประชาอุทิศ8. ธาราสิริ รังสิตคลอง 79. เอ.ซี.เฮ้าส์ 4 10. วราภิรมย์ ลำลูกกา คลอง 311. บุณฑริก นิวสไตล์ รังสิตคลอง 4 (แฟ้ม 1,2)12. ปิยทรัพย์ (รังสิตคลอง 10 )
- ลงทะเบียนขยายเวลาโครงการ 2 โครงการคือ 1. ทรัพย์ธานี 2 รังสิตคลอง 9
2. ราชพฤกษ์ 11 สุวรรณภูมิ- ลาดกระบัง
- เดินเอกสารส่งให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และหนังสือเวียนที่ห้องสำนักงานกรรมการผู้จัดการ

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554
- สำเนาและสแกนเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการบ้านเทพารักษ์ โครงการ 14 และอนุมัติปรับราคา ขยายระยะเวลาโครงการนครทาอง เพลสซิเด้นท์เสนอคณะกรรมการบริหารเซ็นอนุมัติมติ
- ลงทะเบียนรับปรับราคา ขยายระยะเวลาโครงการบ้านสวัสดี
- ลงทะเบียนรับขายาระยะเวลาโครงการรีเจนท์โฮม 7 (สุขุมวิท ) (เฟส 1)

- หาแฟ้มเอกสารและลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการอนันท์ตาว

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การดำเนินงานส่งเอกสารขออนุมัติล่าช้า เนื่องจากแฟ้มเอกสารที่ส่งมาเกิดการทับกันทำให้มองไม่เห็นแฟ้มโครงการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. จัดเอกสารบนโต๊ะให้เรียบร้อยและแยกเอกสารให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผิดพลาดอีก


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
2.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

05 มกราคม 2554

สัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2553 )

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553
- บันทึกรายละเอียดโครงการ LTF,FT ,RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 ดังต่อไปนี้ 1.ธนวัลย์ 3 (จังหวัด ชลบุรี) 2.ไลฟ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน- อ่อนนุช 3.ไพรเวท พาร์ค ชวนชื่นซิตี้- สำเนาเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการบางกอกบูเลอวาร์ด วิภาวดี,โครการวิสต้า วันเอทโอ รัชวิภา,โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด สาทร - ราชพฤกษ์,โครงการดุสิต แกรนด์ ปาร์ค , โครงการศิริพร การ์เด้นโฮม 9 (จ.เชี่ยงใหม่)และโครงการถาวร วิลล่า ลำลูกกา คลอง 3 ที่ ชั้น 6 เสนอคุณฉัตรชัยเซ็นอนุมัติ- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการสุริยา เฟอร์เฟค,โครงการทรัพย์ธานี 2 รังสิตคลอง 2และโครงการรีเจนท์โฮม 7 (สุขุมวิท)- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการวี วิลเลจ นวนคร และขยายเวลาโครงการชนันธร วินมิลล์

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553
- ลงทะเบียนขยายระยะเวลาและปรับราคาโครงการฐานมั่นคง คลอง2 (เฟสใหม่)และโครงการนครทองซิตี้- สำเนาเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการร่มรื่น กรีน พาร์ค (รังสิต - พหลโยธิน )โครงการชนันธร วินมิลล์ และโครงการบ้านสวนพฤกษา โมเดิร์นทาวน์ ที่ ชั้น 6 เสนอคุณฉัตรชัยเซ็นอนุมัติ- เขียน สคส. ให้ผู้จัดการสาขาของธนาคาร และพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย ทั้ง 89 ฉบับ

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2553
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการฉัตรหลวง 11 - ลงทะเบียนการยืนปิดโครงการบ้านกลางเมือง พี พี 7 (มาลัยแมน) จังหวัดสุพรรณบุรี- ลงทะเบียนยืมแฟ้มโครงการรีเจนท์โฮม 7 (สุขุมวิท)และโครงการรีเจนท์โฮม 7 (บางนา)เฟส 2

วันพฤหัส ที่ 30 ธันวาคม 2553
- จัดงานคริสมาตร์และงานปีใหม่ที่แผนก งดการทำงานค่ะ

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2553 (วันหยุดสิ้นปีค่ะ )

ประโยชน์ที่ได้รับ
-ได้เห็นความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำงาน
-ทำให้มีความขยันในการทำงานมากขึ้น

สัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2553 )

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2553

- ลงทะเบียนรับโครงการ บางกอกบูเลอวาร์ด สาทร - ราชพฤกษ์ เป็นโครงการ Fast track- ทำเอกสารติดชื่อและรหัสแฟ้มโครงการจำนวน 4 โครงการ คือ โครงการพฤกษาวิลล์ 33 (ถนนกาญจนาภิเษก) / โครงการพฤกษาวิลล์ 26/1 / โครงการไอวี่ เรสซิเด้นท์ ปิ่นเกล้า คอนโดมีเนียม / โครงการเดอะซี้ด มูซี่ สุขุมวิท 26/ โครงการอนานคร 2 / โครงการพราว ออฟ แจ้งวัฒนะ / วิลล่าการ์เด้น 3 - สำเนาและสแกนเอกสารโครงการอินดี้ ประชาอุทิศ (INDY ประชาอุทิศ) โครงการพฤกษาวิลเลจ 30และโครงการ ฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา 2จำนวน 35 แผ่นเพื่อส่งเข้า cc

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553
- บันทึกรายงานสรุปบัญชีรายย่อยภายใต้โครงการที่อนุมัติใหม่ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 จำนวน 15 โครงการ- ลงทะเบียนรับขยายเวลาโครงการศิริพร การ์เด้นโฮม 9 และ โครงการดุสิต แกรนด์ ปาร์ค- ลงทะเบียนการยืมแฟ้มโครงการ ถาวรวิลล่า ลำลูกกา คลอง 3- บันทึกการอนุมัติโครงการบ้านสุขใจ ปราจีน และนำส่งเสนอคุณฉัตรชัย เซ็นอนุมัติรับทราบ


วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2553
- ลงทะเบียนรับใหม่โครงการ ไพรเวท พาร์ค ชวนชื่นซิตี้ , โครงการประภาทรัพย์ 5 และโครงการสวนแสนสุข คลอง 29- บันทึกการอนุมัติโครงการบ้านกิตินคร บางปูและโครงการธนวัลล์ 3(จ.ชลบุรี) และนำส่งเสนอคุณฉัตรชัย เซ็นอนุมัติรับทราบ- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการริชชิ ชี่ แลนด์ จำนวน 15 แผ่นเพื่อส่งเข้า cc - บันทึกรายละเอียดโครงการแฟมิลี่ ซิติ้ทาวน์ 1 ในรายชื่อผู้ประกอบการและโครงการที่ธนาคารอนุมัติขึ้นบัญชี REGIONAL FAST TRACK ไว้แล้ว - แสกนเอกสารการตรวจ บค. ของโครงการจำนวน 10 โครงการ จำนวน 45 แผ่น


วันพฤหัส ที่ 23 ธันวาคม 2553
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน - อ่อนนุช จำนวน 10 แผ่นเพื่อส่งเข้า cc - ลงทะเบียนการยืมแฟ้มโครงการ พฤกษาวิลเลจ 29 โครงการพฤกษาวิลล์ 22 และโครงการขนันธร วินมิลล์- ลงทะเบียนรับใหม่ขยายเวลาโครงการ ถาวร วิลล่า ลำลูกกา คลอง 3 ,โครงการร่มรื่น กรีน พาร์ค (รังสิต - พหลโยธิน)- ส่งแฟกช์เอกสารโครงการเพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ จำนวน 16 แผ่น ให้คุณแอน


วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการไพรเวท พาร์ค ชวนชื่นซิตี้ โครงการธนวัลย์ จ.ชลบุรี และโครงการกิตินคร บางปู จำนวน 30 แผ่นเพื่อส่งเข้า cc - ลงทะเบียนรับขยายเวลา+ปรับราคาโครงการ สวนธนาการ์เด้น และโครงการบ้านเทพารักษ์ กม.25 โครงการ 11- ลงทะเบียนการยืมแฟ้มโครงการ นครทองซิตี้ , โครงการราชพฤกษ์ 11 สุวรรณภูมิ - ลาดกระบังและ โครงการเดอะลีฟวิ่ง รังสิต - ติวานนท์


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้ฝึกการเรียนรู้งานเพิ่มเติม
2.ได้รู้จักการวางแผนการปฏิบัติงาน

18 ธันวาคม 2553

สัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2553 )

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553

- จัดแฟ้มโครงการขึ้นชั้นวาง จำนวน 10 แฟ้มเรียงตามรหัสโครงการ
- บันทึกรายละเอียดโครงการ LTF,FT ,RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 ดังต่อไปนี้
1. สุริยา เพอร์เฟค
2. วิเศษสุขนคร 16 เฟส 3และ4
3. เฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 15 เฟส 1
4. ลพบุรีราเมศวร์ธานี
5. เดอะวิลล่า บางบัวทอง
6. เบสิก เพลส คอนโด
7. พราว ออฟ แจ้งวัฒนะ
8. วิลล่า การ์เด้น 3
- หาเลขทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ ปี 2552-2553 จำนวน 100 โครงการ

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

- บันทึกการรับงาน งานวิเคราะห์สินเชื่อระยะยาวโครงการจัดสรร ปี 2553 โครงการติวานนท์ ฌ็องเซลิเซ่ / โครงการฌ็องเซลิเซ่ แจ้งวัฒนะ / โครงการบางปูวิลล่า 2 เฟส 2/ โครงการสินธานีแกรนด์ วิลล์- ลงบันทึกการยืนแฟ้มโครงการดังต่อไปนี้โครงการบ้านสวนแสนสุข คลอง 29 / โครงการสวนแสนสุข เกาะทอง / โครงการเปี่ยมสุข แจ้งวัฒนะ / โครงการบ้านฟ้าใหม่
- บันทึกการรับงาน งานวิเคราะห์สินเชื่อระยะยาวโครงการจัดสรร ปี 2553 บันทึกการรับงานโครงการ ธนวัลย์ 3 (จังหวัด ชลบุรี)
- บันทึกเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการและโครงการที่ธนาคารอนุมัติขึ้นบัญชี FAST TRACK ไว้แล้ว
1. พฤกษาวิลล์ 33 (ถนนกาญจนาภิเษก)
2. พฤกษาวิลล์ 26/1
3. ไอวี่ เรสซิเด้นท์ ปิ่นเกล้า คอนโดมีเนียม
4. เดอะซี้ด มูซี่ สุขุมวิท 26
5. ศุภาลัยวิลล์ สายไหม - วัชรพล

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553

- บันทึกรายละเอียดโครงการ LTF,FT ,RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 ดังต่อไปนี้
1. พฤกษาวิลล์ 33 (ถนนกาญจนาภิเษก)
2. พฤกษาวิลล์ 26/1
3. ไอวี่ เรสซิเด้นท์ ปิ่นเกล้า คอนโดมีเนียม
4. เดอะซี้ด มูซี่ สุขุมวิท 26
5. ศุภาลัยวิลล์ สายไหม - วัชรพล
- หาเลขทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ ปี 2552-2553 จำนวน 100 โครงการ

วันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม 2553
- ลงทะเบียนรับโครงการธนวัลย์ 3 (จังหวัด ชลบุรี) และโครงการไลฟ์ บางกอกบูเลอวาร์ด วงแหวน - อ่อนนุช เป็นโครงการ Fast track
- สำเนาเอกสารแฟ้มโครงการและ ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการอินดี้ ประชาอุทิศ (INDY ประชาอุทิศ) / พฤกษาวิลเลจ 30 /ฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา 2 ที่ ชั้น 6 เสนอคุณฉัตรชัยเซ็นอนุมัติ
- อัปเดต รายชื่อผู้ประกอบการและโครงการที่ธนาคารอนุมัติขึ้นบัญชี FAST TRACK ไว้แล้ว และจัดพิมพ์

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2553
- นำเอกสารการขอเพิ่มแบบโครงการที่อนุมัติเเล้ว จำนวน 33 โครงการ ใส่แฟ้ม
- ลงทะเบียนรับโครงการใหม่ 3 โครงการ คือ โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด วิภาวดี และโครงการวิสต้า วันเอทโอ รัชวิภาและลงทะเบียนโครงการขอขยายเวลา เพิ่มแบบ ปรับราคา โครงการขจีนุช (ทวีคูณ)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.การรอบครอบในการทำงาน
2.ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำ

สัปดาห์ที่ 6 ( วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2553 )

- ลากิจ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2553 ค่ะ
- วันที่ 6, 10 เป็นวันหยุดค่ะ

สัปดาห์ที่ 5 ( วันที่ 29 - 30 ) พฤศจิกายนและ (1-3) ธันวาคม 2553

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2553

- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการเดอะซี้ด มูซี่ สุขุมวิท 26 จำนวน 25 แผ่นเพื่อส่งเข้า cc
- ลงทะเบียนขยายเวลาโครงการซื่อตรง สายไหม / แสงตะวันเทพารักษ์ กม. 27 / ทิพมาศ บางนา
- ลงเบียนรับโครงการทรัพย์รุ่งเรือง ซิตี้ เฟส 2 เป็นโครงการเงินกู้ระยะยาว

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2553

- สำเนาโฉนดที่ดิน โครงการธาราศิริ สุราษฎร์ธานี จำนวน 80 แผ่น เพื่อส่งให้สาขาสุราษฎร์ธานี
- ลงทะเบียนการประชุมตอบข้อหารือการรับลูกค้ารายย่อยของโครงการบ้านทรัพย์พันแสน 2 โดย คุณวรพงษ์ หัวหน้าสายงาน
- ดำเนินการคืนโครงการทรัพย์รุ่งเรือง ซิตี้ ให้ สช. เนื่องจากธนาคารรับเป็น LTF ตามมติ CC 26/2552 ลว. 16/10/2552 แล้ว
- บันทึกโครงการลงในรายละเอียดโครงการ LTF , FT , RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 และ รายชื่อผู้ประกอบการ
ลงคอมพิวเตอร์และในสมุดบันทึก จำนวน 6 โครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการทิพภิรมย์
2. โครงการชัยพฤกษ์ รามอินทรา-วงแหวน 2
3. โครงการไอซ์แลนด์ 4
4. โครงการชญยล 3 กรีนวิลล์
5. โครงการวิลล่า การ์เด้น 3
6. โครงการแผ่นดินทอง 888

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2553

- ลงทะเบียนขยายเวลาโครงการ พิศาล เทพารักษ์ (ทรัพย์สุวรรณ)
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการศุถาลัยวิวล์ สายไหม - วัชรพล และ โครงการไอวี่ เรสซิเด้นท์ ปิ่นเกล้า คอนโดมีเนียม
จำนวน 35 แผ่นเพื่อส่งเข้า cc
- ดำเนินการขอขยายเวลาการรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการ เดอะ ซี่ซั่น ศรีนครินทร์

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2553

- พิมพ์เอกสารรหัสโครงการและออกเลขแฟ้มโครงการทั้งหมด 100 โครงการ พร้อมนำไปติดสันแฟ้มโครงการทุกแฟ้ม
- ลงทะเบียนรับโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการอินดี้ ประชาอุทิศ (INDY ประชาอุทิศ)
โครงการพฤกษาวิลเลจ 30 และโครงการฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา 2 เป็นโครงการเงินกู้หลักประกันหรือเป็นโครงการFAST TRACK
- ลงทะเบียนรับการอนุมัติการขยายเวลาการรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวโครงการหงส์ประยูร 3 / ซื่อตรง สายไหม / แสงตะวันเทพารักษ์ กม. 27
/ ทิพมาศ บางนา / แสงตะวันเทพารักษ์ โครงการ 8 กม. 26 / พิศาล เทพารักษ์ (ทรัพย์สุวรรณ)

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553

- แสกนเอกสารการตรวจ บค. (ตรวรความเกี่ยวพันกับพนักงานและผู้ขอกู้) จำนวน 3 บริษัท คือ
- ตัด ส.ค.ส หรือการ์ดอวยพรปีใหม่สำหรับสายงาน จำนวน 50 แผ่น ประมาณ 150 ใบ
- พิมพ์เอกสารติดสันและหน้าปกแฟ้มโครงการ จำนวน 5 โครงการ

สัปดาห์ที่ 4 ( วันที่ 22 - 26 ) พฤศจิกายน 2553 )

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2553
- ลงทะเบียนโครงการใหม่ 3 โครงการ คือ โครงการพฤกษาวิลล์ 33 (ถนนกาญจนาภิเษก)/
พฤกษาวิลล์ 26/1/ไอวี่ เรสซิเด้นท์ ปิ่นเกล้า คอนโดมีเนียม
- ลงทะเบียนปิดโครงการ รีเจ้นท์โฮม 8
- พับผ้าห่มลงถุง จำนวน 60 ผืน เพื่อบริจาคในนามธนาคารอาคารสงเคาระห์
- ส่งเอกสารโครงการกลางเมือง S-sense พระราม 9-ลาดพร้าว เพื่อรอมติ cc ณ ห้องสำนักกรรมการผู้จัดการ

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2553
- ลงทะเบียนรับโครงการใหม่ 2 โครวการ คือ โครงการเดอะซี้ด มูซี่ สุขุมวิท 26 / โครงการเทพารักษ์ โครงการ 14
และแจกให้ผู้วิเคราะห์
- ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการเบลิก เพลส คอนโดมิเนียม ที่ ชั้น 6 เสนอคุณฉัตรชัยเซ็นอนุมัติ
- เขียนรายละเอียดการปิดโครงการย้อนหลังจากคอมพิวเตอร์ ลงสมุดบันทึก จำนวน 18 โครงการ

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2553
- จัดแฟ้มโครงการที่ดำเนินการการเรียบร้อยแล้วขึ้นชั้นวางตามรหัสโครงการ จำนวน 5 แฟ้ม
- หาแฟ้มและทะเบียนการยืม โครงการเดอะวิลล่า รามคำแหง - สุวรรณภูมิ จากชั้นวางให้ สช
- สำเนาและสแกนเอกสารโครงการคอนเนค 10 /โครงการวิลล่าการ์เด้น 3 /
โครงการเบลิก เพลส คอนโดมิเนียม จำนวน 25 แผ่นเพื่อส่งเข้า cc

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2553
- หาแฟ้มและลงทะเบียนการยืม โครงการซื่อตรง สายไหม /ทรัพย์รุ่งเรือง - ซิตี้
/ซื่อตรง บางใหญ่ 1,2, 3 / พิศาล เทพารักษ์ (ทรัพย์,วรรณ) / บางใหญ่ สแควร์ /
แสงตะวัน เทพารักษ์ โครงการ 8 กม. 26 และ โครงการพนาสนธิ์วิลล่า เทพารักษ์ - สุรรณภูมิ
จากชั้นวางให้ สช
- บันทึกโครงการลงในรายละเอียดโครงการ LTF , FT , RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 และ
รายชื่อผู้ประกอบการ ลงคอมพิวเตอร์และในสมุดบันทึก จำนวน 4 โครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร
2.โครงการเดอะแพลนท์ บางนา
3.โครงการพฤกษาวิลเลจ เดอะซีซั่น ร่มเกล้า-ลาดกระบัง
4.โครงการพฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5-3 )
- ลงทะเบียนปิดโครงการบ้านชูตะวัน ลำลูกกา คลอง 8 / บางใหญ่ สแควร์
- ลงทะเบียนขยายเวลา โครงการ คุรุธานี แกรนด์คอนโด บางพลัด/หงส์ประยูร 3

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
- ลงทะเบียนการยืมแฟ้มโครงการ จำนวน 1 เล่ม คือ ทิพมาศ บางนา ปี 2537
- ส่งเอกสารขออนุมัติรับโครงการทรัพย์มั่นคง สุวรรณภูมิ 2 ที่ ชั้น 6 เสนอคุณฉัตรชัยเซ็นอนุมัติ
- ลงทะเบียนขยายเวลาโครงการเดอะซีซั่น ศรีนครินทร์ และการขอชี้แจ้งชื่อโครงการเดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง (อาคาร A)
- สำเนาเอกสารแฟ้มโครงการธาราศิริ สาขา สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 หน้า
ประโยชน์ที่ได้รับ
-ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
-มีความเข้าใจในระบบงานมากขึ้น
-ได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

20 พฤศจิกายน 2553

สัปดาห์ที่ 3 ( วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2553 )

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2553

- นำเอกสารการขออนุมัติปรับราคาโครงการบุณฑริก นิวสไตล์ รังสิต คลอง 4
- นำเอกสารขออนุมัติรับเป็นโครงการ FAST TRACK ของโครงการพฤกษาวิลเลจ เดอะซีวั่น ร่มเกล้า-ลาดกระบัง
และพฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5-3) และขออนุมัติการดำเนินการตามเงื่อนไขปรับปรุงถนนสาธารณะ เข้า-ออก
โครงการเดอะคอนเนค 10 (แบริ่งสเตชั่น)ทั้งสามโครงเสนอต่อคุณฉัตรชัย ชั้น 6 เพื่อเซ็นอนุมัติ
และทำการบันทึกลง booKกับ Com
- นำเอกสารโครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า 15 เฟส 1 / โครงการแผ่นดินทอง 888 / โครงการเดอะแพลนท์ บางนา
เข้าเสนออนุมติมติ CC ที่อาคาร 1 ชั้น 10 ห้องสำนักกรรมผู้จัดการ และทำการบันทึกลง booKกับ Com
- ดำเนินการปิดโครงการ กลอรี่เฮ้าส์ คุณหญิงส้มจีน 1,2 โดยการ copy เอกสารโครงการและทำการแสกนเอกสาร
และนำคืนผู้วิเคราะห์


วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2553

- บันทึกรายงานสรุปบัญชีรายย่อยภายใต้โครงการที่อนุมัติใหม่ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2553 จำนวน 80 โครงการ
- ทำแฟ้มตรวจงาน จำนวน 3 แฟ้ม คือ ตรวจ บค. LTF / ตรวจ บค.FT / ตรวจ บค.RFT
- ลงทะเบียนการปิดโครงการกิตติชัย 12
- ลงทะบียนรับโครงการ กลางเมือง S-sense พระราม 9-ลาดพร้าว เป็น FT


วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2553

- สร้างเอกสารรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ธนาคารได้อนุมัติรับ FAST TRACK ไว้แล้วลง EXCEL จำนวน 120 บริษัท
- ลงทะเบียนโครงการแฟมิลี่ซิตี้ทาวน์ 1 จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการ RFT
- ส่งเอกสารให้ห้องคุณฉัตรชัย จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการ ชัยพฤกษ์ รามอินทรา-วงแหวน 2/
โครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร / โครงการสุริยา เพอร์เฟค
- นำเอกสารขออนุมัติรับเป็นโครงการ FAST TRACK ของโครงการพฤกษาวิลเลจ เดอะซีวั่น ร่มเกล้า-ลาดกระบัง
และพฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5-3) เสนอต่อสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 เพื่อเซ็นอนุมัติมติเวียน


วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2553

- copy และ scan โครงการสุริยา เพอร์เฟค /โครงการบุณฑริก นิวสไตล์ รังสิต คลอง 4 / โครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร
/ โครงการชัยพฟกษ์ รามอินทรา วงแหวน 2 จำนวน 35 แผ่น และ นำเสนอขอมติเวียน ณ ห้องสำนักกรรมการผู้จัดการ
และส่งไฟล์งานที่ copy และ scan ให้กับเลขา ผอ. และบันทึกงานลง สมุดและคอมพิวเตอร์
- บันทึกโครงการบ้านร็อคการ์เด้น แอร์พอต - สุวรรรภูมิ เฟส 2 ที่ได้รับการตอบรับจากการลงมติเวียน
และบันทึกในรายละเอียดโครงการ LTF,FT ,RFT ที่อนุมัติ ปี 2553


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553
- บันทึกโครงการลงในรายละเอียดโครงการ LTF , FT , RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 และ
รายชื่อผู้ประกอบการ และโครงการที่ธนาคารได้อนุมัติรับ FAST TRACK ไว้แล้ว ใน book และ com จำนวน 9 โครงการ
ดังต่อไปนี้
1.พฤกษา 54/1
2.พฤกษา 57
3.พฤกษาวิลล์ 36
4.อควา ดิวิน่า บาย สัมมากร
5.เดอะเทอเรส เพชรเกษม 63
6.พฤกษา 56 (สุขสวัสดิ์-วงแหวนอุตสาหกรรม)
7.ซิกเนเจอร์ วัขรพล
8.ริทึ่ม รัชดา
- ส่งเอกสารโครงการ กลางเมือง S-sense พระราม 9-ลาดพร้าว เพื่อขออนุมัติเป็น โครงการ FAST TRACK
- แก้ไขโครงการพฤกษาวิลเลจ เดอะซีวั่น ร่มเกล้า-ลาดกระบังและพฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5-3) และ scan ส่งไฟล์ส่งกลับ cc
จำนวน 15 หน้า

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

- มีการผิดพลาดในการส่งงานโครงการเดอะแพลนท์ บางนา มีพี่เขียนรายชื่อโครงการในสมุดส่งงาน ที่รับผิดชอบ
จึงทำให้ไม่ได้สแกนงานก่อนส่งเสนอ สำนักกรรมการผู้จัดการ
- การ copy และ scan งานไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่า เครื่องที่ใช้งานเป็นเครื่องตัวใหม่ยังใช้งานไม่ค่อยเป็นจึงต้อง
ทำการ copy และ scan หลายครั้งมากกว่างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ

การแก้ปัญหา
- โทรตามพนักงานที่ดูแลเครื่องมาแก้ไข และสอบถามวิธีการตั้งค่าการใช้งานเครื่อง

ประโยชที่ได้รับ
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.มีความกล้าพูด กล้าถามมากขึ้น

สัปดาห์ที่ 2 ( วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2553 )

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2553

- copy แฟ้มโครงการของคุณาลัย รอยัลริเวอร์ ขอนแก่น จำนวน 1 แฟ้ม จำนวน 50 แผ่น ให้สาขาต่างจังหวัด
- บันทึกโครงการลงในรายละเอียดโครงการ LTF , FT , RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 ย้อนหลังลง ใน book และ com
จำนวน โครงการ ดังนี้
1.แลนด์ ซี โอ วงแหวน - รามอินทรา
2.เดอะ เซน โทร วงแหวน - รามอินทรา
3.พฤกษาวิลล์ 29 และ พฤกษาวิลล์ 29/1
4.เดอะ แพลนท์ สรงประภา ดอนเมือง
5.พฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ 18/2 และ พฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ 18/2
6.พฤกษาทาวน์ สุขุมวิท - เทพารักษ์ กม.1

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2553

- ส่งเอกสารขออนุมัติมติเวียน cc ของโครงการ ฌ็องเซลิเซ่ แจ้งวัฒนะ / ติวานนท์ ฌ็องเซลิเซ่ ณ สำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1
- บันทึกโครงการลงในรายละเอียดโครงการ LTF , FT , RFT ที่อนุมัติ ปี 2553 ย้อนหลังลง ใน book และ com จำนวน
1.กลอรี่เฮ้าส์ คุณหญิงส้มจีน 3
2.เดอะเซนโทร สุขุมวิท 113
3.กลางเมือง URBANION พระราม 3 - สุขสวัสดิ์
4.สราญสิริ พหลโยธิน - สายไหม
5.รึทึ่ม รัชดา
6.ซิเนเจอร์ วัชรพล
- แสกนเอกสารโครงการ 2 ชุด จำนวน 20 แผ่น บันทึก 2 ไฟล์

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2553

- ให้ยืมเอกสารโครงการ 3 โครงการ คือ กลอรี่เฮ้าส์ คุณหญิงส้มจีน 1,2 และ แสงตะวัน เทพารักษ์ กม.27 ให้คุณปิยพงศ์ จาก สช.
- ส่งเอกสารขออนุมัติมติเวียน cc ของโครงการ พฤกษา 56 (สุขสวัสดิ์-วงแหวนอุตสาหกรรม) /โครงการ ซิเนเจอร์ วัชรพล /โครงการเดอะเทอเรส เพชรเกษม 63 / โครงการเดอะวิลล่า บางบัวทอง / โครงการไอซ์แลนด์ 4 ณ สำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1
- ถ่ายเอกสารแผนที่แล้วนำมาติดให้เป็นแผ่นใหญ่ พร้อมระบายสีระบุตำแหน่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2553

- ลงทะเบียนโครงการใหม่ 3 โครงการ
1.โครงการธัญญาภิรมย์ วงแหวนวัชรพล - ธัญบุรี
2.โครงการพฤกษาวิลเลจ เดอะซีวั่น ร่มเกล้า - ลาดกระบัง
3.พฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5-3 )
- ลงทะเบียนปิดโครงการ 2 โครงการ
1.กลอรี่เฮ้าส์ คุณหญิงส้มจีน
2.กลอรี่เฮ้าส์ คุณหญิงส้มจีน 2
- ส่งเอกสารขออนุมัติมติเวียน cc ของโครงการ ริทึ่ม รัชดา ณ สำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1
- ส่งเอกสารขอนุมัติรับโครงการเดอะแพลนท์ บางนา เป็นโครงการ Fast Track และโครงการแผ่นดินทอง 888
กับโครงการคเฟื่องฟ้าวิลล่า 15 เฟส1 เป็นโครงการ LTF โดยเดินเอกสารให้คุณฉัตรชัยเซ็นอนุมติ ที่ ชั้น 6 อาคาร 2

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

- ดำเนินโครงการ เดอะแพลนท์ บางนา / แผ่นดินทอง 888 /เฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 15 เฟส 1 โดยการนำเอกสาร
ให้คุณฉัตรชัย เซ็นอนุมัติ และบันทึกลงสมุด กับ คอมพิวเตอร์ พร้อมทำเอกสารติดปกและสันแฟ้มโครงการ
- นำเอกสารในแฟ้มโครงการเก่า หมู่บ้านสินเจริญสมุทรนคร ใส่แฟ้มดำ และ พิมพ์ชื่อติดสันแฟ้มด้วย จำนวน 1 โครงการ

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

- ในการทำงานในสัปดาห์นี้ได้รับหน้าที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานจึง
ไม่ค่อยปรากฎชัดเจนมากนักมีเพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการไม่ค่อยเข้าใจงานที่เข้ามาใหม่ในบ้างตัว
ว่าจะต้องทำในตัวไหนก่อนหลังและต้องดูรายละเอียดตรงไหนก่อน

วิธีการแก้ไข

- จึงทำการสอบถามพี่ผู้ที่มอบหมายงานให้และทำการจดโน๊ต
ไว้ส่วนตัวเพื่อจึงได้ไม่ต้องทราบในครั้งต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

- มีความรับชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

07 พฤศจิกายน 2553

สัปดาห์ที่ 1 ( วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2553 )


วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2553
-ทำความรู้จักและแนะนำตัวกับพนักงาน ที่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่่อโครงการ
-อัปเดตและเปลี่ยนพื้นหลัง
-เลือกรูปจำนวน 300 รูป เพื่อนำไปลงเว็บไซต์
-แสกนภาพ 3 รูปลงเอกสารงาน 3 รูป

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2553
-บันทึกโครงการ ทั้งในคอมพิวเตอร์และสมุดและดำเนินการเสนอโครงการ
พร้อมทั้งแจ้งงานกับพี่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง 3 โครงการ
1.โครงการเดอะเทอเรส เพชรเกษม 63
2.โครงการพฤกษา 56
3.โครงการร๊อกการ์เด้น แอร์พอร์ต-สุวรรณภูมิ

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2553
-ดำเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการเดอะวิลล่า บางบัวทอง
2.โครงการซิเนเจอร์ วัชรพล
3.โครงการอควา ดินิว่า บาย สัมมากร
4.โครงการริทึ่ม รัชดา
ด้วยการเดินเอกสารโครงการทั้งหมดให้ ผช.กก.ผจก คุณฉัตรชัย
ตอบอนุมัติและบันทึกลงคอมพิวเตอร์และสมุด
-ถ่ายเอกสาร จำนวน 10 แผ่น 5 ชุด
-แสกนรูปภาพแล้วตัดต่อวาลงในเอกสารโครงการ จำนวน 10 รูป

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2553
-จดบันทึกการเสนอโครงการ LTF จำนวน 20 โครงการ
ลงในสมุดบันทึกประจำปี
-ตรวจเช็คมติเวียนคณะกรรมการสินเชื่อ ดังต่อไปนี้
1.โครงการวิลล่า คุณาลัย
2.โครงการบ้านสุขใจ
3.โครงการขจีคูณ
4.โครงการรสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5.รายงานสุ่มตัวอย่างโครงการ FT
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2553
- บันทึก เพิ่มแบบ (AM + ขยายเฟส ) จำนวน 23 โครงการ
- จัดแฟ้มโครงการไว้บนชั้นวาง จำนวน 20 โครงการ
- พิมพ์รายชื่อพนักงานที่ยืมโครงการย้อนหลัง จำนวน 50 โครงการ
- เดินไปรับเอกสารที่นำเสนอไว้ จำนวน 16 โครงการ
- ลงทะเบียนหนังสืออนุมัติปรับราคาหลักประกัน 2 โครงการ
ปัญหาและอุปสรรค

-ไม่มีที่นั่งประจำในการทำงานไม่เข้าใจโปรแกรมในงานที่จะต้องทำ

วิธีแก้ปัญหา

-จัดโต๊ะใหม่โดยการขนเอกสารที่วางกองบนโต๊ะไปไว้ในห้องเก็บเอกสาร

-อ่านคู่มือของโปรแกรมเพื่อช่วยให้เข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ทำให้มีความรอบครอบในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบ

15 ตุลาคม 2552

ลูกแรดเตรียมพร้อมล่าเหยื่อ

สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 3

  • สิ่งที่ได้รับจากการเรียน
- สามารถนำความรู้ในตอนเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ

- สร้างความตรงต่อเวลาและการกระตือรือร้นให้กับตัวเองในการเรียนหรือในการทำงาน

- ฝึกการแต่งกายให้เหมาะสมต่อกาลเทศะ และการแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมถูกระเบียบ

- สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาทดสอบการนำไปใช้ในสถานที่จริงว่าเรามีวามสามารถระดับใด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
- ทำให้เกิดความรับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

-สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีและมีประสบการณ์การทำงานที่ดีอย่างดี
  • สรุปสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์และความรู้ในเรื่อง

- สถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆและทราบถึงระบบกระบวนการงานต่างของการประกันคุณภาพเพื่อเป็นที่สังคมมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

- คุณธรรมจริยธรรมและธนาคารความดี แก่นักศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย

- การเงินส่วนบุคคลเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงิน ทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และได้จัดทำการ

บันทึกรายรับและรายจ่ายที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

- การพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษณะของนักศึกษาที่เกี่ยวกับบุคลิกดี มีน้ำใจ ใฝ่หาความรู้ เชิดชูองค์กร และความสามัคคี

- กิจกรรมแขนงคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้เกี่ยวกับจุดเด่นงค์ประกอบต่าง ๆ ของ Business Intelligence

- กิจกรรมแขนงธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้เกี่ยวกับ

การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ

- กิจกรรมแขนงการตลาด เป็นการเรียนเกี่ยวกับเส้นทางสู่ความสำเร็จกับ Marketing

- ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานเขียน และเพื่อฝึกเขียนให้สวยงามอ่านง่ายและถูกต้องเหมาะส